Sunny Acres Gallery
Return to Portfolio
Animal Portraits
Previous
  Next
 
Stalking Bear
30x40 oil on canvas